Jaarverslag in een oogopslag ‐ ROC Ter AA
Ons jaarverslag in één oogopslag. Nou, ...twee...

ROC Ter AA in 2018

De belangrijkste kengetallen van ons onderwijs en onze bedrijfsvoering in 2018

Studenten en medewerkers

In 2018 hebben wij 3235* studenten in onze mbo-opleidingen. Daarnaast volgen 659* studenten en cursisten een opleiding of cursus bij VAVO en Educatie.

Wij hebben 394 medewerkers in vaste dienst. 59% daarvan is vrouw, 41% man. In 2018 is het ziekteverzuim van onze medewerkers is 4,6%.

* Studenten- en cursistenaantallen:

 • Bouw en Design 305
 • Business 515
 • Dienstverlening 343
 • Entree 174
 • ICT 340
 • Onderwijs en Kinderopvang 313
 • Techniek en Technologie 641
 • Zorg en Welzijn 594
 • VAVO 139
 • Educatie 520

Studieresultaat

In 2018 reiken wij in ons beroepsonderwijs 1032 diploma’s uit. We behalen daarbij een jaarresultaat (slagingspercentage) van 72%.
5,9% van de studenten onder 23 jaar verlaat onze school voortijdig.

Tevredenheid

 • In 2018 geven onze studenten beroepsonderwijs ons het cijfer 7,3
 • Cursisten Inburgering waarderen ons met een 7,0
 • Onze medewerkers drukken hun tevredenheid uit met een 7,5
 • Onze leerbedrijven waarderen de beroepspraktijkvorming met een 7,4
 • In 2018 ontvangen wij 5 officiële klachten/bezwaren

Huisvesting

In 2018 werken wij op zes locaties*. Vier in Helmond, een in Mierlo en een in Deurne. 93% van onze studenten en cursisten voelt zich daar veilig.

In 2018 geven wij per deelnemer € 673,00 uit aan huisvestingskosten.

* Onze locaties

 • Keizerin Marialaan 2 Helmond
 • Nieuwveld 59 Helmond
 • Nieuwveld 61 Helmond
 • Gasthuisstraat 79 Helmond
 • Goorsedijk 6 Mierlo
 • Indumastraat 13 Deurne

Daarnaast maakt ons team Volwasseneneducatie voor de uitvoering van het onderwijsaanbod gebruik van gehuurde ruimtes in activiteitencentra in de gemeenten Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel en Someren.

Financieel resultaat

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018
(x 1000)

Totaal baten 31.546
Totaal lasten 30.330
Saldo 1.216
Saldo financiële baten en lasten 11
Nettoresultaat 1.227

Onze liquiditeit is in 2018: 2,26
Onze solvabiliteit is in 2018: 61%

Tot slot

In 2018 tellen wij onder onze studenten 86 verschillende nationaliteiten. 17,3% van onze studenten/cursisten heeft een niet-Nederlandse nationaliteit.

In 2018 volgen 55 studenten van ROC Ter AA een internationale stage.

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?