Controles bij ROC Ter AA

Naast een goede en prettige school wil ROC Ter AA een veilige plek voor iedereen zijn. Gevoel voor verantwoordelijkheid én gezond verstand spelen daarbij een grote rol. Daarnaast hebben we natuurlijk ook onze huisregels. Zo voeren wij een ‘zero-tolerance-beleid’ als het gaat om bezit en gebruik van verdovende middelen op en rondom onze gebouwen.

Wij mogen controleren of onze huisregels daadwerkelijk worden nageleefd. Daarom hielden we op vrijdag 11 oktober jl. op onze locaties aan de Gasthuisstraat en Keizerin Marialaan in Helmond een preventieve controle op drugs en overige verboden middelen.
Die controle gebeurde in samenwerking met Politie Zuidoost-Brabant.

We hebben controles uitgevoerd in klaslokalen, in werk- en algemene ruimtes, in de op school gebruikte lockers en op het parkeerterrein. Steekproefgewijs vonden controles plaats van tassen en kleding.

Resultaat
Eén student had softdrugs voor eigen gebruik in zijn bezit. De betrokken student heeft de softdrugs vrijwillig afgestaan.

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?