Ingeborg Janssen Reinen start 1 juli 2020

Voorzitter cvb aangesteld

De Raad van Toezicht (RvT) heeft Ingeborg Janssen Reinen aangesteld als voorzitter College van Bestuur van ROC Ter AA. Zij start op 1 juli 2020. Ingeborg (54) heeft een brede ervaring als directeur en bestuurder in het onderwijs. Zij werkte onder meer bij Gilde Opleidingen, Fontys, Avans en de TU/e.

De interim bestuurder is aangesteld tot 1 juli 2020. In het voorjaar is de RvT op zoek gegaan naar nieuwe bestuurder. Voorzitter Philippe van Esch is uiterst tevreden met de benoeming van Ingeborg: “We hebben gezocht naar iemand die ruime ervaring heeft in het onderwijs. In Ingeborg hebben we dit gevonden. De dagelijkse leiding is bij haar in goede handen. We hebben Ingeborg expliciet gevraagd de ingezette koers en herstructurering binnen ROC Ter AA verder vorm te geven. Ook de Ondernemingsraad en Studentenraad hebben kennisgemaakt met de nieuwe bestuurder en ingestemd met de aanstelling.

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?