6 -12 september 2021: Week van Lezen en Schrijven

Kom in actie tegen laaggeletterdheid 

In Helmond hebben 12.700 inwoners van zestien jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met het omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon. Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar: minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond dan geletterde mensen. Dat moet en kan anders. Daarom neemt de gemeente Helmond deel aan de landelijke Week van Lezen en Schrijven, die dit jaar van maandag 6 tot en met zondag 12 september plaatsvindt. Naast de samenwerking met de deelnemende organisaties, besteedt de gemeente Helmond ook aandacht aan dit onderwerp bij de eigen medewerkers.

Week van het Lezen en schrijven
De Week van het Lezen en Schrijven wordt jaarlijks in september georganiseerd om aandacht te vragen voor het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. In deze week valt structureel op 8 september ‘De Wereld Alfabetiseringsdag’. Wethouder Cathelijne Dortmans vertelt: “In Helmond willen we de tweedeling bestrijden. Dat doen we onder andere door het tegengaan van laaggeletterdheid. Laaggeletterdheid heeft namelijk grote gevolgen voor je werk, gezondheid, financiën en sociale contacten. We bieden ondersteuning aan mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en als gemeente hebben we afgesproken dat alle brieven en e-mails van de gemeente in begrijpelijke taal gestuurd moeten worden. Maar het tegengaan van laaggeletterdheid is van ons allemaal. Daarom daag ik andere partijen in de stad ook uit om werk te maken van het aanpakken van laaggeletterdheid. Meld je daarom aan bij Janneke Kolner via j.kolner@helmond.nl’’.

Activiteiten
Verschillende organisaties brengen laaggeletterdheid onder de aandacht door activiteiten te organiseren in de week van 6 t/m 12 september. Zo is er een high tea in het Taalcafé in de Bibliotheek, zijn er open taallessen te volgen bij ROC Ter AA, wordt er een gedichtenwandeling in de stad georganiseerd en is er aandacht voor taalvrijwilligers via de LEVgroep. Ook maakt omroep DitisHelmond via interviews met professionals en voormalig laaggeletterden het belang zichtbaar van kunnen lezen, schrijven en digitaal vaardig zijn. Luister het interview met onder andere Rudolf Staal van ROC Ter AA hier terug (Vanaf 20 minuten).

Klik op de link om te zien wanneer de inlooplessen van ROC Ter AA zijn. Deze zijn op verschillende plekken in Helmond, in Gemert, Someren en Geldrop.

Bekijk hier de kalender van de gemeente Helmond.

 

 

 

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?