TechniekCentrum Brainport Deurne ontvangt investering voor samenwerking mbo en bedrijfsleven

TC|B geeft maakindustrie in de regio een krachtig impuls met Regionaal Investeringsfonds

Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) wordt opnieuw toegekend aan TechniekCentrum Brainport (TC|B) Deurne. Het RIF stimuleert de samenwerking tussen mbo-instellingen, de publieke sector en het bedrijfsleven. Landelijk zijn er in de tweede ronde van 2023 negen subsidieaanvragen goedgekeurd.

Het doel van het RIF is om mbo-studenten beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden.

Verbreding en verdieping
Het TechniekCentrum Brainport Deurne is niet nieuw: “Het TC|B heeft zich bewezen als een succesvol publiek-private samenwerking door het opzetten en uitvoeren van een uniek onderwijsconcept. Studenten, docenten en het bedrijfsleven werken nauw samen om de professionals van de toekomst op te leiden”, aldus het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in haar beoordeling van de aanvraag. De markt is echter continu in beweging en de vraag naar goed opgeleid personeel voor de maakindustrie is alleen maar verder toegenomen. Ook snelle technologische ontwikkelingen hebben grote impact op de benodigde kennis en vaardigheden van huidige en toekomstige medewerkers. Verbreding en verdieping van het TC|B is dus noodzakelijk

ROC Ter AA en de vereniging van bedrijven gaan de doorontwikkeling van het TC|B samen met partners in de regio Helmond – de Peel oppakken en daarmee de maakindustrie in de regio een krachtige impuls geven.

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?