Over deze sector

Zorg en welzijn

Als je van mensen houdt

In alle fasen van het leven kun je zorg of begeleiding nodig hebben. Natuurlijk zit niemand te wachten op een ziekte of een beperking. Als het je toch treft, dan pas realiseer je hoe belangrijk verpleegkundigen, verzorgers en begeleiders voor je zijn; goed opgeleide mensen met een luisterend oor.

Werken in deze sector

Het werk in deze sector is dankbaar werk. Je helpt mensen die voor korte of langere tijd van jouw hulp afhankelijk zijn. In een ziekenhuis, de ouderenzorg of in een instelling voor mensen met een beperking. Of je wordt persoonlijk begeleider. Het werk is heel breed en er zijn veel mogelijkheden om je te specialiseren. Wat je ook gaat doen, je hebt een hulpverlenende en praktische instelling nodig. Want de mensen die je verzorgt of begeleidt doen een groot beroep op je. Zeker voor de zorg geldt dat je te maken hebt met onregelmatige werktijden.

Zorg

Bij zorg denken veel mensen meteen aan verpleegkundigen. En inderdaad kun je bij ROC Ter AA de opleiding Mbo-verpleegkundige volgen. In de zorg is echter nog meer te doen. Je kunt ook verzorgende-IG worden. IG staat voor individuele gezondheidszorg. Je doet je mooie werk dan in een verzorgingshuis, een verpleeghuis, de thuiszorg of in een instelling voor gehandicaptenzorg.

Welzijn

Welzijn betekent voor iedereen iets anders. Als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen ben je bezig met iemands woonsituatie, dagbesteding en/of vrije tijd. Het belangrijkste is dat je mensen leert zo veel mogelijk ‘zelfredzaam’ te zijn. Daarbij maakt de doelgroep het verschil. Je hebt te maken met verslavingszorg, mensen met een psychiatrische stoornis, dak- en thuislozen en met mensen die chronische ziekten of problemen hebben. Bovendien: problemen houden geen rekening met iemands leeftijd. Je hebt dus te maken met jong en oud. Durf jij dit werk aan?

Veelgestelde vragen

Als ik kies voor zorg en welzijn, blijf ik dat dan m’n hele leven doen?

Die kans is best groot. Je bent nu eenmaal iemand met een helpverlenende instelling. Maar binnen zorg en welzijn heb je veel verschillende ‘takken van sport’. Met een goede opleiding ben je op meer plekken inzetbaar. Belangrijk is wel dat je bijblijft

Hoe weet ik of zorg en welzijn bij mij passen?

Als je graag iemand helpt, voldoe je al aan de belangrijkste voorwaarde. Heb je geduld? Ben je geïnteresseerd in de achtergronden van mensen? Heb je een hekel aan vooroordelen? Waarschijnlijk ben je dan (zeer) geschikt voor dit werk.

Hoe zeker is mijn toekomst in deze sector?

Onze samenleving vergrijst en de zorg wordt steeds complexer, ook omdat we steeds meer kunnen. Er zijn veel verpleegkundigen en verzorgenden nodig. In de welzijnssector wisselt de situatie nog wel eens. Dat heeft vooral met de beschikbare budgetten te maken.

Hoe is de verdeling theorie-praktijk?

Onze opleidingen zijn allemaal praktijkgericht. Bij een bbl-opleiding werk je en kom je één dag in de week naar school. Bij een bol-opleiding zit je vooral op school en loop je stage

Kan ik overstappen van de ene naar de andere opleiding?

In leerjaar 1 word je breed opgeleid. Je krijgt vakken die gericht zijn op zorg én welzijn. Aan het einde van leerjaar 1 maak je een definitieve keuze. Wil je toch beide doen? Ga dan in leerjaar 2 gewoon verder met onze combi-opleiding zorg en welzijn. Doorstroom van niveau 3 naar niveau 4 is altijd mogelijk. En met je opleiding mbo-verpleegkunde kun je doorstromen naar de opleiding hbo-verpleegkunde.

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?