Onze organisatie

Onze plannen en hoe we werken

Waar we voor staan

Wil je meer weten over onze plannen? Of teruglezen wat we het afgelopen jaren hebben gedaan? Je vindt het hier. Net als ons financieel reglement, protocollen en informatie over onder meer inkoop en aanbesteding, onze klachtenregeling en onze vertrouwenspersonen.

Onze koers

We hebben geprobeerd het zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven: waar gaan we voor, waar staan we voor en waar hebben we rekening mee te houden als klein roc.

Koers 2019-2024 inspireert ons om samen met jou verder te kijken en verder te komen.

Organisatie en bestuur

Het bestuur van ROC Ter AA is als volgt samengesteld:

College van bestuur
Mevrouw dr. Ingeborg Janssen Reinen (voorzitter)

Raad van Toezicht
De heer P.A.M. van Esch (voorzitter)
Mevrouw M.H.W. van Doorn – van Boxtel RA (lid)
De heer P.M.L. Tijssen (lid)
Mevrouw S.H. van Gent (lid)
De heer M. Chahim (lid)
De heer E. Jansen (lid)

De organisatiestructuur wordt weergegeven in het organogram.

Documenten

Ons jaarverslag

We werken met belastinggeld. Dus hebben we de plicht om te verantwoorden hoe we dat geld besteden.

In het voorjaar kijken we achterom om te zien welke doelstellingen we wel en welke we niet hebben gehaald. We doen het elk jaar weer met plezier.

Wil je graag een jaarverslag uit een eerder jaar inzien? Stuur een mailtje naar cvb@roc-teraa.nl

 

 

Overige documenten

Onze afspraken

We hebben afspraken gemaakt over verzuim, pesten en over hoe we omgaan met veiligheid en integriteit. We houden ons aan de huisregels die binnen school gelden. Verder staan er afspraken in ons studentenstatuut, BPVO (beroeppraktijkvormingsovereentkomst, ofwel stage-overeenkomst), financieel reglement, integriteitscode en hoe het zit met de gezonde school. Hiernaast staan alle documenten op een rij.

 

Onze klachtenregelingen

Eerlijk is eerlijk: ook wij maken fouten, grote en kleine. We proberen altijd om problemen voor te zijn of ze meteen op te lossen. Gewoon, met een goed gesprek.

Dat zorgt voor duidelijkheid, biedt ruimte om netjes ‘sorry’ te zeggen én we leren ervan. Komen we er zo niet uit, dan hebben we officiële klachtenregelingen.

Onze vertrouwenspersonen

We verwachten van jou dat je anderen met respect behandelt. En andersom. Onze school moet een veilige studie- en werkplek zijn voor iedereen. Als dat niet zo is en je hebt daar last van, kun je een beroep doen op een van onze vertrouwenspersonen. Zij zijn er voor jou, nemen je serieus, luisteren naar je en geven je informatie. Natuurlijk helpen ze ook bij het vinden van een oplossing en, als jij dat wilt, bij het indienen van een klacht.

Ons privacybeleid

Als je bij ons een opleiding volgt slaan wij gegevens over jou op. We gaan op een zorgvuldige, veilige en vertrouwelijke manier met die persoonsgegevens om.

We zien erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens bij ROC Ter AA volgens de wet gebeurt. We hebben verschillende privacyverklaringen voor verschillende doelgroepen.

Our privacy statements are also available in English.

Onze inkoop en aanbesteding

Heb je als ondernemer interesse om leverancier te worden? Prima. We streven naar een eerlijk én duidelijk speelveld. Uiteraard volgen we de wettelijke richtlijnen met betrekking tot aanbesteding. Bekijk hiernaast onze inkoopvoorwaarden en het aanvraagformulier leverancier worden.

Onze ANBI-status

ROC Ter AA is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanwege de ANBI-status kunnen donateurs en anderen die ROC Ter AA een warm hart toedragen, hun giften aan ROC Ter AA aftrekken van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Heeft u interesse in het doen van een donatie of gift, neem dan contact met ons op:

Bestuurssecretariaat College van Bestuur
Telefoon: 0492 – 50 79 00
e-mail: cvb@roc-teraa.nl

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?