Met welke kosten
moet je rekening houden?

Kosten

Kijk hieronder met welke kosten je rekening moet houden bij het volgen van een:

– MBO-opleiding
– Entreeopleiding
– VAVO-opleiding
– Opleiding/cursus Volwassenenonderwijs
– Bedrijfsopleiding

MBO-opleiding
en Entree

Volg je een BOL-opleiding? (voltijd).
Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar 18 jaar of ouder? Dan betaal je lesgeld.
Voor het schooljaar 2023 – 2024 is dit € 1357,-.
Dit bedrag is wettelijk vastgesteld. Het lesgeld betaal je aan DUO.
Meer over lesgeld betalen

Je hebt waarschijnlijk recht op studiefinanciering. Kijk voor alle informatie over studiefinanciering op www.duo.nl.

Ben je op 1 augustus nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Je ouders ontvangen kinderbijslag en mogelijk een kindgebonden budget.
Meer over kinderbijslag
Meer over kindgebonden budget

Volg je een BBL-opleiding? (deeltijd).
Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar 18 jaar of ouder? Dan betaal je cursusgeld:
Voor het schooljaar 2023 – 2024 is dit € 270 voor niveau 1 of 2. Niveau 3 of 4 kost € 654,-
Deze bedragen zijn wettelijk vastgesteld. Het cursusgeld betaal je aan ROC Ter AA.
Meer over cursusgeld betalen

Ben je op 1 augustus nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen cursusgeld te betalen. Je ouders ontvangen kinderbijslag en mogelijk een kindgebonden budget.
Meer over kinderbijslag
Meer over kindgebonden budget

Overige kosten MBO
en Entree

Daarnaast moet je rekening houden met kosten voor leermiddelen, boeken, gereedschappen en excursies. Die kosten zijn per opleiding verschillend. Alle opleidingen van ROC Ter AA streven ernaar om de kosten die je voor leermiddelen moet maken zo laag mogelijk te houden.

*Alle door jou aangeschafte leermiddelen worden gebruikt. De leermiddelenlijst wordt samengesteld door een kerndocent samen met ouderejaarsstudenten. 

Tegemoetkoming in kosten

Mbo-studentenfonds

Het ROC Ter AA Studentenfonds is bedoeld voor studenten die financiële ondersteuning nodig hebben om een opleiding te kunnen volgen.

De volgende studenten komen in aanmerking voor een vergoeding:

  • De student is minderjarig op 1 augustus, volgt een bol-opleiding én behoort tot de doelgroep van Stichting Leergeld*;
  • De student volgt een bol-opleiding, maar loopt als gevolg van bijzondere omstandigheden (ziekte, zwangerschap, handicap of familieomstandigheden) aantoonbaar studievertraging op en heeft geen recht (meer) op studiefinanciering;
  • De student zet zich bestuurlijk of maatschappelijk in, in het belang van ROC Ter AA of het onderwijs.

*In de bijlagen (groene knoppen) vind je meer informatie én het aanvraagformulier.

Download dan het aanvraagformulier en stuur het samen met de gevraagde bijlagen naar studentenfonds@roc-teraa.nl. Hier kun je ook terecht met vragen.

Aanschaf laptop

Bij veel opleidingen is het nodig om een laptop aan te schaffen. Voor het voordeliger kopen van een laptop hebben we afspraken gemaakt met een leverancier (Campusshop). Ga daarvoor naar www.campusshop.nl.

Opmerking: hier vind je alle informatie over de aanschaf van een laptop en aan welke eisen die moet voldoen.

VAVO

Vavo is gesubsidieerd onderwijs. Je betaalt daardoor bij ons veel minder voor je opleiding dan bij particuliere aanbieders.

Ben je voltijdstudent (je bent meer dan 650 uur op school), dan betaal je in schooljaar 2023 – 2024 € 1357,- lesgeld aan DUO. Alle informatie hierover kun je vinden op www.duo.nl.
Ben je deeltijdstudent (je bent dan minder dan 650 uur op school) dan betaal je € 0,86 voor elke 45 minuten onderwijs, per schooljaar aan ROC Ter AA. Daarnaast moet je rekening houden met de aanschaf van boeken, licenties en studiematerialen.

Jonger dan 18 jaar?
Ben je op 1 oktober jonger dan 18 jaar, dan kun je vanuit jouw eigen vo-school (havo of vwo) geplaatst worden op basis van een convenant. Je betaalt dan GEEN cursusgeld en jouw boekenpakket stellen wij gratis ter beschikking.

Tegemoetkoming in studiekosten VAVO
Via DUO kun je een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen (óók als je deeltijdstudent bent). Alle informatie hierover kun je vinden op www.duo.nl.

Volwassenenonderwijs

Algemeen vormende cursussen
Voor inwoners van de gemeenten Helmond, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Someren (die niet (meer) inburgeringsplichtig) zijn deze cursussen gratis.

Neem voor informatie over deze cursussen contact op met Rudolf Staal.
Telefoon 0492 – 50 79 00
r.staal@roc-teraa.nl

Inburgeringscursus en staatsexamencursus
Kwartaal 1, 2 en 4: elk kwartaal 11 weken les voor € 1089,-
Kwartaal 3 (waarin de zomervakantie valt): 7 weken les voor € 693,-

Alfabetiseringscursus
Kwartaal 1, 2 en 4: elk kwartaal 11 weken les voor € 1336,50
Kwartaal 3 (waarin de zomervakantie valt): 7 weken les voor € 850,50

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)
11 weken les voor € 605,-.

Neem voor informatie over deze cursussen contact op met Daniëlle Westenenk.
Telefoon 0492 – 50 79 00
inburgering@roc-teraa.nl

Bedrijfsopleidingen
en cursussen

MBO-opleidingen
Kijk voor de kosten van een bbl-opleiding bij Kosten Mbo en Entree.

Vakgerichte cursussen
De prijs van een vakgerichte cursus of training is te vinden in het cursusoverzicht.

Neem voor informatie contact op met een van onze accountmanagers:

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?